YATIRIM FİNANSMAN %44 GETİRİ POTANSİYELLİ HİSSE TAVSİYESİ 16 KASIM 2020

YATIRIM FİNANSMAN %44 GETİRİ POTANSİYELLİ HİSSE TAVSİYESİ 16 KASIM 2020

Kripto Para Haberleri
Kasım 16, 2020 tarafından koindeks
21
yatırım-finansman

Şirket Raporu

Tavsiye Endeks Üzeri Getiri
Önceki: Endeks Üzeri Getiri
Hedef Fiyat TL6.30
Hisse Fiyatı (16-11-2020) TL4.36
Getiri potansiyeli 44%

Kar marjlarında toparlanma 4Ç’den itibaren hız kazanacak. Küresel olarak çelik fiyatlarında yaşanan artış trendi ve yurtiçi talebin de kuvvetli seyretmesiyle birlikte Kardemir’in ton başına FAVÖK rakamı 2Ç’de 43 dolar/ton seviyesindeyken, 3Ç 2020’de 74 dolar/ton seviyesine yükselmiştir. Şirket yönetimi karlılıkta toparlanma ivmesinin yılın son çeyreğinde daha da hızlanarak şirketin tarihsel ortalaması olan 100 dolar/ton seviyesinin üzerine çıkmasını beklemektedir. Buna göre yılın ilk 9 ayında -366 milyon TL zarar açıklayan Kardemir’in 4Ç’de elde edilecek pozitif karlılık ile sene sonunu -89 milyon TL zararla kapatmasını, 2021’de ise güçlü kar artışı ile 1157 milyon TL net kar elde etmesini tahmin ediyoruz. 2021 tahminlerimize göre hissenin F/K çarpanı 4.3x ve FD/FAVÖK çarpanı ise 3.4x seviyesindedir. Cazip değerleme göz önüne alındığında, sene başından bu yana güçlü performans gösteren hissede halen yukarı yönlü potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Hedef fiyatımızı 4.40 TL’den 6.30 TL’ye revize ediyor ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Yükselen karlılık ile beraber net borç seviyesinde hızlı düşüş olası. Kardemir’in 3Ç itibariyle 1.9 milyar TL net borcu bulunmakta olup, Net Borç/FAVÖK rasyosu 2.7x seviyesindedir. Artmasını beklediğimiz kar marjları ile beraber, 2021 sonuna kadar yaklaşık şirketin 1.5 milyar TL nakit akışı üretebileceğini tahmin ediyor ve 2021 sonunda Net Borç/FAVÖK rasyosunun 0.4x seviyesine gerilemesini öngörüyoruz. Borçluluktaki düşüş de hesaba dahil edildiğinde, hissenin değerlemesi daha cazip hale gelmekte olup 2021 tahmini net borca göre FD/FAVÖK çarpanı 2.9x seviyesine gerilemektedir.

Küresel ekonomiyi canlandırma paketleri, artan hurda fiyatı ve Kardemir’in yerli hammaddeye erişimi öne çıkan artılar. Her ne kadar Kardemir büyük oranda yerli piyasaya satış yapsa da, Türkiye’nin uzun çelikte net ihracatçı konumda olması ve emtia fiyatları nedeniyle küresel ekonomik görünüm şirketin kar marjlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Pandemi sonrası gerek parasal genişleme, gerekse de maliye politikalarında hükümetlerin özellikle altyapı alanında daha fazla harcamaya gidiyor olması, mevcut görünümü desteklemektedir. Diğer yandan pandemi nedeniyle hurda arzında yaşanan sıkıntılar, elektrik ark ocaklarına karşı Kardemir’in lehine işleyen bir faktör olarak izlenmelidir. Kardemir’in ise demir cevherini büyük oranda yerli madenlerde karşılıyor olması şirket için bir diğer avantajdır.

Yatırımların tamamlanmasıyla hacim ve katma değer artışı için orta-uzun vadede potansiyel mevcut. Kardemir 2011-2019 döneminde toplam yaklaşık 1.3 milyar dolar yatırım harcaması yaparak modernizasyon, kapasite artışı ve haddehane projelerini gerçekleştirmiştir. Bu dönemde şirketin haddelenmiş ürün üretimi 0.8 milyon ton seviyesinden 1.4 milyon tona, toplam üretim hacmi ise 1.4 milyon tondan 2.4 milyon tona yükselmiştir. Özellikle 2022’de kısmen faaliyete başlaması beklenen Filyos liman projesinin getireceği ihracat potansiyeli ile şirket yönetimi uzun vade için 3.5 milyon ton seviyesindeki üretim hedefini korumaktadır.

Kaynak: Yatırım Finansman

Add a comment

Günlük Analizler ve Son Dakika Haberler Telegram Kanalımızda!

X